Studenti

Aktuální informace k organizaci vyučování

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci,

na základě dalších vládních usnesení níže přikládáme aktuální INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ.

Stáhnout (PDF, 182KB)

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci,

na základě dalších Usnesení Vlády ČR upozorňujeme na další změny v organizaci výuky, a to od středy 14. 10. 2020 – detaily níže. Související provozní omezení ještě nížeji.

Stáhnout (PDF, 194KB)

Stáhnout (PDF, 431KB)

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci,

v souladu s aktuálními vládními usneseními upozorňujeme na změny v organizaci výuky od pondělí 12. 10. 2020. Související detaily níže.

Stáhnout (PDF, 205KB)

Stáhnout (PDF, 280KB)

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci,

v souladu s vyjádřením Ministerstva zdravotnictví ČR Vám sdělujeme, že Jihočeský kraj byl označen podle platného semaforu jako zelený, tudíž od 5. 10. 2020 dochází k omezení provozu škol pouze ve smyslu omezení zpěvu a sportovních činností ve školách, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole. Omezení se netýká mateřských škol a školských zařízení podle školského zákona.

V případě změny (pokud se Jihočeský kraj stane oranžovým) bude k omezení provozu škol a školských zařízení vydáno Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

Ředitelka KHS JčK vyzývá školy k dodržování hygienických pravidel označovaných jako 3R (ruce, roušky, rozestupy).

Mimořádné opatření KHS Jč kraje č. 3/2020 (z 1. 10. 2020)

Stáhnout (PDF, 232KB)

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci,

na základě dnešního rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví platí od pátku 18. 9. 2020 povinnost pro všechny žáky mj. středních škol nosit ochranné roušky i při vyučovacích hodinách. Plné znění tiskové zprávy je k dispozici na https://koronavirus.mzcr.cz/od-patku-se-rozsiri-protiepidemicka-opatreni-ve-skolach-a-stravovacich-zarizenich. V této souvislosti sdělujeme několik doplňujících informací:

  • roušky nemusí žáci používat při hodinách tělesné výchovy, případně při odborném výcviku při fyzicky zvláště náročných činnostech (dle konkrétního posouzení učitele odborného výcviku);
  • žáci, pro které by celodenní nošení roušek v době školní výuky znamenalo zhoršení jejich zdravotního stavu z jakéhokoli důvodu, po předchozí dohodě s třídním učitelem zůstanou doma a budou dočasně provádět distanční studium. Po skončení této mimořádné situace dodají třídnímu učiteli potvrzení o své zdravotní nezpůsobilosti k trvalému nošení roušky od svého praktického lékaře jako zdůvodnění;
  • žákům se doporučuje mít k dispozici na každý den vyučování minimálně 2 kusy roušek;
  • žák, který při příchodu do školy nebude mít vlastní roušku k dispozici, oznámí toto neprodleně na recepci vstupního vestibulu hlavního vstupu respektive recepci domova mládeže, případně na sekretariátu školy a bude mu poskytnuta rouška náhradní;
  • všichni vyučující budou poučeni o volbě vhodných vyučovacích metod, aby nedocházelo k přílišnému zatížení žáků; v průběhu vyučovacích hodin budou prováděny krátké přestávky, kdy se třída vyvětrá a žáci budou moci při dodržení 2metrových rozestupů krátkodobě roušky sundat.

Stáhnout (PDF, 210KB)

Nástroje a manuály pro výuku na dálku